FORMIRANJE KOMPLEKSNOG PROSTORNOG MODELA PRIMENOM TEHNIKE SKENIRANJA GEORADAROM

  • Miljana Marković
Ključne reči: GPR tehnologija, GIS aplikacija

Apstrakt

U radu je ispitana mogućnost primene GPR tehnologije za potrebe formiranja pojedinačnih i kompleksnih 3D modela korišćenjem  antena frekvencije 400 MHz i 900 MHz. Najveći akcenat je na detektovanju i prostornom položaju toplovodnih cevi u modelu zbog njihovog specifičnog načina izrade. Izvršeno je georeferenciranje kreiranih modela primenom TS i GNSS uređaja, a dobijeni podaci eksportovani su i prikazani u GIS aplikaciji.

Reference

[1] Dr A. Ristić, Materijali sa predavanja i vežbi iz pred-meta Detekcija objekata podzemne infrastrukture, 2016
[2] Geophysical Survey Systems, Inc. RADAN Manual
Objavljeno
2019-07-31
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo