AUTOMATIZOVANI SISTEM ZA SORTIRANJE I PAKOVANJE REALIZOVAN POMOĆU PROGRAMABILNOG ROBOTSKOG MANIPULATORA SA ČETIRI STEPENA SLOBODE

  • Savo Ristić
Ključne reči: automatizovan sistem za sortiranje i pakovanje, programabilni robotski manipulator

Apstrakt

U ovom radu su predstavljene komponente automatizovanog sistema za sortiranje i pakovanje. Takođe, opisan je proces implementacije svih komponenti u funkcionalan sistem. Na kraju rada je predstavljen algoritam koji opisuje rad sistema.

Reference

[1] Savo Ristić “Programabilni robotski manipulator”, Srbija, 2017.
[2] http://www.sick.com/media/pdf/0/10/310/dataSheet_
WL11-3P2431_1041436_en.pdf (decembar 2018)
[3] https://www.sick.com/media/pdf/6/46/846/dataSheet_
WT100L-E2241_6030707_en.pdf (decembar 2018)
[4] https://industrial.omron.us/en/media/E2A_Data_sheet_EN _201312_D096_tcm849-114303.pdf (decembar 2018)
[5] http://powersupply33.com/24-volts-power-supply-at-2-amperes.html (decembar 2018)
[6] https://www.festo.com/cms/en-us_us/8575.htm (decembar 2018)
[7] https://www.vishay.com/docs/83725/4n25.pdf
(decembar 2018)
Objavljeno
2019-07-30