RAZVOJ RESTFUL INTERNET SERVISA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE PAMETNOM KUĆOM

  • Stefan Nikolić
Ključne reči: Internet aplikacija, RESTful, Android, Raspberry Pi, Baza podataka

Apstrakt

U radu je prikazana internet RESTful aplikacija koja omogućuje korisniku upravljanje pametnom kućom preko interneta. Takođe, opisana je i Android aplikacija koja koristi resurse servisa kao i komunikacija između servisa i glavnog kućnog kontrolera.

Reference

[1] Raz Bradbury, “There Will Come Soft Rains”, Collier, 1950.
[2] www.w3.org (pristupljeno u septembru 2018.)
[3] Leonard Richardson, Sam Ruby, “RESTful Web Services”, O’Reilly, 2017.
[4] James Steele, Nelson To, Android: izrada aplikacija pomoću paketa Android SDK, Beograd: Mikro knjiga, 2011.
[5] jquery.com (pristupljeno septembru 2018)
[6] www.jcraft.com (pristupljeno oktobru 2018)
[7] developers.facebook.com (pristupljeno u oktobru 2018.)
Objavljeno
2019-07-30