RAD NA VISINI U GRAĐEVINARSTVU

  • Ivana Đukanović
Ključne reči: bezbednost radnika, rad na visini

Apstrakt

U ovom radu izvršeno je istraživanje trenutnog stanja na gradilištima i primena zakonskih propisa sa aspekta rada na visini na gradilištima Republike Srbije.

Reference

[1] Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 53/97)
[2] Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 120/2007, 93/2008 i 53/2017)
[3] Teorijske osnove bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu, Vladimir Lj. Mučenski, Novi Sad, FTN 2018
[4] Problematika rada na visini u građevinarstvu, Doc. dr Vladimir Mučenski, prezentacija Power Point, decembar 2017.
[5] Izvod iz Evidencija i notifikacija o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, Međunarodna organizacija rada
Objavljeno
2019-07-29
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu