УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКА СТУДИЈА РАЗВОЈА ПОЧЕТНИХ СТАНИЦА БУДУЋЕ ГОНДОЛЕ ИЗ „ВИКЕНД НАСЕЉА“ НА КОПАОНИКУ

  • Бранко Берлић
  • Дарко Реба
Ključne reči: Копаоник, Ски центар, Савремени туризам

Apstrakt

Откривањем скијашких потенци­јала Копаоника, планина је доживела „туристички бум“. Оно што се годинама дешавало са развојем ски центра доносило је добре и лоше утицаје на Копао­ник, и кроз све те промене успео је да се избори за место најпопуларнијег зимског центра у Србији и један од најпопуларнијих у региону. Циљ овог задатка јесте у томе да се комплетно туристичко наслеђе које је трасирало пут развоја Копаоника усмери у једном новом правцу како би одговорило данашњим потребама савременог туризма и нарастућег инте­ресовања како туриста тако и инвеститора за овај ски центар. Оно што је улога архитекте у овом проблему јесте то да сам поступак изградње ресурса стави у други план и да се на прво место истакне одговорност за просторно обликовање и растере­ћење од нелагодних интервенција, која би не само продуховила центар већ му и дала једну потпуно нову вредност.

Reference

[1] Дирекција за урбанизам и изградњу, Немањина бр.1 36350 Рашка
[2] Програм „ЛЦТ“ програм разбоја туристичке целине Лисина, Чајетина, Треска на подручију туристичког центра Копаоник, Топлимо д.о.о., Београд, децембар 2014. године.
[3] Скијалишта Србије, Сунчани Врхови бб. Копаоник 2018. година.
[4] http://www.infokop.net/
Objavljeno
2019-07-29