STAMBENO – POSLOVNI OBJEKAT NA SLAVIJI: MAKETA KAO ALAT U PROCESU PROJEKTOVANJA

  • Helena Kukaras
Ključne reči: Maketa kao alat, Slavija, projektovanje, provera ideje, arhitektura, urbanizam, praksa

Apstrakt

Tema master završnog rada je da na kritički način kroz autorski projekat i primere iz prakse ispita i osvesti koliko je značajan odnosno efikasan proces pronalaska, provere i prezentacije ideja putem izrade radnih maketa. Takođe i mogućnosti šire primene radnih i finalnih maketa kao sredstva za postizanje određenih ciljeva, rešavanja ili prezentovanja određenih  problema u domenu  arhitektonsko-urbanističke struke.

Reference

[1] Predrag. Šiđanin, Bojan. Tepavčevič, “Maketarstvo za studente arhitekture”, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2010.
[2] Albert C.Smith, “Architectural Model as Machine”, Architectural Press, Oxford, 2004.
Objavljeno
2019-07-29