IKONIČNOST U ARHITEKTURI I MODI- PARALELE I ODNOSI U 20. I NA POČETKU 21. VEKA

  • Jelena Savić
Ključne reči: arhitektura, moda, paralele, stil, idol, ikoničnost

Apstrakt

Osnovna ideja ovog rada jeste da se ispitaju paralele i odnosi između dve kreativne umetnosti, arhitekture i mode, krajem 20. i početkom 21. veka, kroz teorijsko ispitivanje njihovih sličnosti i razlika, pri čemu se moda priznaje kao umetnička disciplina. Istaknutim arhi­tekTama i modnim dizajnerima je omogućeno da postanu ikone i ovi kreativni profesionalci su neki od najpoznatijih umetnika, koji praktikuju dizajn i time dostižu ikonski status unutar popularne kulture.

Reference

[1] Conrads, U., Programs and Manifestoes on 20Th-Century Architecture. Cambridge: The MIT Press, 1975.
[2] Hurlock, E. B., The psychology of dress: an analysis of fashion and its motive. New York: The Ronald press company, 1984.
[3] Quinn, Bradley, The Fashion of Architecture. New York: Berg, 2003.
[4] Wigley, Mark, White Walls, Designer Dresses. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
[5] Hodge, Brooke, Skin + Bones: Parallel Practices in Fashion and Architecture. Los Angeles: Museum of Contemporary Art, 2006.
Objavljeno
2019-07-29