ALTERNATIVNI OBLICI KOLEKTIVNOG STANOVANJA

  • Ivana Maksimović
Ključne reči: Co-living, kolektivno stanovanje, arhitektonsko projektovanje

Apstrakt

Rad ima za cilj istraživanje co-livinga i njegovu  funkciju u  kulturi i društvu. Co-living se odnosi na suživot u najširem smislu. Iz pozicje arhitekte govorimo prvenstveno o prostoru co-livinga, odnosno prostoru za zajednički život i delovanje. Sa promenama unutar zajednice dešavaju se i promene njihovog prostora delovanja. Te promene uslovljavaju transformacije koje često počinju sa jednim projektom – nekad čak i malim. U savremenim uslovima brzog življenja gde je dostupnost funkcija u malom vremenskom i prostornom opsegu imperativ, teži se kreiranju sklopa koji će različitim korisnicima na malom prostoru ponuditi odgovor na potrebe. Na ovaj način se garantuje socijalna ravnopravnost kroz pružanje usluga istog kvaliteta za potrebe koje su svima iste.

Reference

[1] Hertzberger, Herman, Space And The Architect Lessons In Architecture 2,Publishers 010, Roterdam,2000.
[2] Pajvančić-Cizelj, Ana, Koncept globalnog grada kao pristup razumevanju savremenih obrazaca urbanizacije i globalizacije, (Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 2015.) izvor: http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4818/Disertacija343.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[3] https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2010/0354-60551030034B.pdf
[4] http://www.ingkomora.org.rs/zakoni/pravilnici/PravilnikOIzmenamaPravilnikaOUslovimaINormativimaZaProjektovanjeStambenihZgradaIStanova.pdf
Objavljeno
2019-07-28