STUDIJA JEDNOPORODIČNOG STANOVANJA: NA PRESEKU IZMEĐU SAVREMENOG NAČINA ŽIVOTA I TRADICIJE

  • Nemanja Petrović
Ključne reči: Jednoporodično stanovanje, tradicionalna arhitektura, savremeni način života

Apstrakt

Jednoporodično stanovanje predstavlja jedan od osnovnih vidova stanovanja u Srbiji. Rad se bavi istraživanjem ove tipologije i autorskim rešenjima. Tema je obrađena uz pomoć analize tradicionalnih primera seoskih kuća, analize postojećeg stanja u jednoporodič­nom stanovanju u Srbiji, savremenog načina života.

Reference

[1] „World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas“, United Nations,
http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects2014.html (pristup sajtu oktobar, 2018.)
[2] E. Neufert, „Arhitektonsko projektovanje“, Stylos Print, Novi Sad, 2002.
[3] B. Stoiljković, ''O fenomenu individualnog i kolektivnog u arhitekturi stanovanja'', u Nauka+praksa, GAF, Niš, 2009.
[4] C.N. Schulz, „Stanovanje, stanište, urbani prostor, kuća“, Građevinska knjiga, Beograd, 1990.
[5] M. Hajdeger, „Mišljenje i pevanje“, Nolit, Beograd, 1982.
[6] A. Deroko, „Folklorna arhitektura u Jugoslaviji“ Naučna knjiga, Beograd, 1964.
[7] B. Kojić, „Seoska arhitektura i rurizam“ Građevinska knjiga, Beograd, 1958.
[8] M. Jovanović-Popović, D. Ignjatović, A. Radivojević, A. Rajčić, „Atlas porodičnih kuća Srbije - Atlas of Family Housing in Serbia“.
[9] D. Čejni, „Životni stilovi“, Clio, Beograd, 2003.
Objavljeno
2019-07-28