PROJEKAT KAJAKAŠKOG KLUBA NA RIBARSKOM OSTRVU U NOVOM SADU

  • Milica Knežević
Ključne reči: Kajakaštvo, principi gradnje Dunavom, materijali

Apstrakt

Na području Ribarskog ostrva u Novom Sadu, osmišljen je prostor za praktikovanje jednog od danas popularnijih sportova na vodi, a to jeste kajakaštvo. Detaljnim analizama kako samog sporta, nakon toga i lokacije na kojoj se dati objekat planira a sve to praćeno i studijama slučaja, dolazi se do skladnog rješenja koji upotpunjava program samog projektnog zadatka. Budući da se na području Novog Sada nalaze već dva manja kluba, planirani objekat će pospješiti razvoj datog sporta na području Novom Sada, a svojom formom materijalizacijom i samim položajem predstavljati i jedan od atraktivnijih dijelova na samom ostrvu.

Reference

[1] http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/-Zajednicki_Tekst_4_analize_0.pdf (pristupljeno u septembru 2018.)
[2] https://www.kajaksrbija.rs/o-kajaku/ (pristupljeno u septembru 2018.)
[3] http://www.kajakkanuklubvojvodina.com/p/o-klubu.html (pristupljeno u septembru 2018.)
[4] http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/1460-PDR.pdf (pristupljeno u septembru 2018.)
[5] http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/1460-PDR.pdf (pristupljeno u septembru 2018.)
[6] http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/1460-PDR.pdf (pristupljeno u septembru 2018.)
[7] http://www.nsurbanizam.rs/sites/default/files/1460-PDR.pdf (pristupljeno u septembru 2018.)
[8] https://www.archdaily.com/777503/the-floating-kayak-club-force4-architects?ad_medium=gallery (pristupljeno u septembru 2018.)
[9] https://www.archdaily.com/572695/kayak-club-gril-kikelj-arhitekti?ad_medium=gallery (pristupljeno u septembru 2018.)
[10] https://www.behance.net/gallery/43793769/Floyak-A-floating-kayak-club-in-Florence (pristupljeno u septembru 2018.)
Objavljeno
2019-07-28