REVITALIZACIJA PINOVE VILE U VELIKOM BEČKEREKU, DANAŠNJEM ZRENJANINU

  • Lea Muhi
Ključne reči: revitalizacija, Pinova vila, Zrenjanin, zajednički radni prostor

Apstrakt

Tema ovog rada jeste revitalizacija Pinove vile u Zrenjaninu, i njena prenamena u objekat jav­nog karaktera. Vila se nalazi na atraktivnoj lokaciji blizu samog centra grada, nova namena koja joj se dodeljuje je zajednički prostor za rad i usavršavanje mladih kreativnih ljudi. Objekat je vrlo inspirativan, kako zbog svojih stilskih karakteristika, tako i zbog činjenice da je jedino izvedeno delo u Vojvodini uglednog Peštanskog arhitekte, profesora i jednog od prvih konzervatora Lasla Đaluša. U ovom slučaju, kao i mnogim drugim kod zanemarenih kulturnih dobara, potrebno je uspostaviti strategiju za očuvanje i zaštitu kulturnog nasleđa što podrazumeva uspostavljanje održivih i relano ostvarivih ciljeva u pogledu revitalizacije, implementacije i prenamene objekata. U teorijskom delu rada analizirano je postojeće stanje objekta, njegove stilske karakteristike, istorijski i društveno- ekonomski kontekst, kao i potrebne metode tehničke mere zaštite spomenika kulture. Studijom slučaja obuhvaćeni su objekti koji su prošli kroz proces transformacije i kojima je revitalizacijom udahnut novi život. Grafički deo rada obuhvata predlog mogućeg funkcionalnog rešenja uz prostorne prikaze odabranih funkcionalnih celina kao uglednih primeraka procesa revitalizacije.

Reference

[1] Janjušević, Bogdan: Nastanak i razvoj stambenih palata i vila u Vojvodini oblikovanih u stilu secesije krajem XIX i početkom XX veka, Novi Sad: VOJVOĐANSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI, Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija, 2014.
[2] Pušić, Ljubinko: Urbanistički razvoj gradova u Vojvodini u XIX i prvoj polovini XX veka, Novi Sad: Matica Srpska, Odeljenje za društvene nauke, 1987.
Objavljeno
2019-07-27