REVITALIZACIJA DVORCA PORODICE ŠPICER U BEOČINU

  • Aleksandar Grujić
Ključne reči: Špicer, revitalizacija, dvorac, Beočin

Apstrakt

Tema ovog rada jeste istraživanje i predlog revitalizacije dvorca porodice Špicer u Beočinu. Analizirano je postojeće stanje objekta, njegove stilske karakteristike i istorijsko - društveni kontekst. Kroz studije slučaja obuhvaćeni su domaći i strani primeri revitalizacije kao i način funkcionisanja obrazovne namene. Grafički deo rada sadrži predlog fukcionalnog rešenja uz prostorne prikaze reprezentativnih delova enterijera.

Reference

[1] Dokumentacija, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture
[2]. Nastanak i razvoj stambenih palata i vila u Vojvodini oblikovanih u stilu secesije krajem XIX i početkom XX veka – Bogdan M. Janjušević, 2014
Objavljeno
2019-07-27