ОСОБИНЕ ТЕРМОХРОМАТСКИХ БОЈА НА ПАМЕТНИМ АМБАЛАЖНИМ МАТЕРИЈАЛИМА

  • Бојан Малетић
  • Драгољуб Новаковић
  • Стефан Ђурђевић
Ključne reči: Термохроматска боја, паметна амбалажа, сито штампа

Apstrakt

Предмет овог рада је испитивање особина реверзибилне термохроматске боје која се примењује у изради паметне амбалаже. Циљ рада је да се испитивањем установи какав утицај имају температурне промене на оптичке особине боје која је одштампана техником сито штампе на текстил­ним и папирним материјалима различите површинске масе, при чему су за штампу коришћена сита различите густине ткања.

Reference

[1] http://www.rocklamanna.com/blog-rock-lamanna/smart-packaging-the-future-of-packaging-is-here (Pristupljeno 04.09.2018)
[2] Ferrara M., Bengisu M. (2014), „Materials that Change Color: Smart Materials, Intelligent Design“, New York, Springer
[3] Kulčar R. (2010), „Kolorimetrijska analiza i parametri stabilnosti UV termohromnih boja – doktorska disertacija“, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
[4] http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Using%20-thermochromic%20inks%20to%20reduce%20household%20food%20waste.pdf (Pristupljeno 16.09.2018)
Objavljeno
2019-07-18
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn