IZBOR MERODAVNIH REŽIMA OBRADE PRI IZRADI KUĆIŠTA VENTILA ITRON

  • Ana Vujinov
  • Borislav Savković Fakultet tehničkih nauka, Departman za proizvodno mašinstvo
Ključne reči: Režimi obrade, optimizacija, projektovanje steznog pribora

Apstrakt

U ovom radu prikazan je proces prikupljanja podataka parametara režima obrade za određene reference koje se proizvode u preduzeću Mecafor, zbog trenutnog i sistematičnog uzimanja režima obrade. Izvršen je monitoring procesa obrade pri bušenju i glodanju u cilju smanjenja vremena obrade odnosno povećanja cilja, tj. broja obrađenih komada. Takođe je prikazno idejno i krajnje rešenja pribora, za kućište ventila Itron.

Reference

[1] Kovač P., Milikić D.: Rezanje metala, „univerzitetski udžbenik“ Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih nauka, 1998.
[2] Kovač P.: Teorija obradnih procesa, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih nauka, 2014.
[3] Kovač P., Milikić D.,Gostimirović M., Savković B., Sekulić M.: Tehnologija obrade rezanjem, Zbirka rešenih zadataka, Univerzitet u Novom Sadu, 2013.
[4] Nedić, B., Lazić M.: Obrada metala rezanjem, Mašinski fakultet- Kragujevac
[5] Stanić, J., Teorija procesa obrade I, Mašinski fakultet, Beograd, 1995.
[6] Nikolić, D., Teorija procesa obrade II, Mašinski fakultet, Beograd, 1998.
[7] Ekinović, S.: Obrada rezanjem, Dom štampe, Zenica, 2001
Objavljeno
2019-10-29
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo