РАЗВОЈ JavaScript БИБЛИОТЕКЕ ЗА РАД СА КОМПОНЕНТАМА КОРИСНИЧКОГ ИНТЕРФЕЈСА

  • Ивана Савин
  • Милан Видаковић FTN Novi Sad, Departman za računarstvo i automatiku
Ključne reči: JavaScript, HTML, DOM, Gmail API, WEB, REST

Apstrakt

У овом раду је представљено креирање JavaScript библиотеке која ће омогућити једноставно креирање компоненти корисничког интерфејса. За демонстрацију рада ове библиотеке написана је једноставна веб апликација за управљање електронском поштом. Клијентски део апликације је развијен помоћу претходно креиране JavaScript библиотеке. Серверски део апликације је развијен у програмском језику Јава, коришћењем Spring окружења. Апликација омогућује основни скуп операција, попут управљања електронском поштом, креирања и слања поште.

Reference

[1] JavaScript, https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript
[2] OldScoolComponents, https://github.com/iv17/OldSchoolComponents
[3] Google Mail, https://mail.google.com/mail/
[4] jQuery, https://api.jquery.com/
[5] Bootstrap, https://getbootstrap.com/
[6] axios, https://github.com/axios/axios
[7] Google Mail API, https://developers.google.com/gmail/api/v1/reference/
[8] OAuth 2.0, https://en.wikipedia.org/wiki/OAuth
[9] many-to-many, https://en.wikipedia.org/wiki/Many-to-many_(data_model)
[10] Java, https://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
Objavljeno
2019-08-31
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo