ПРИМЕР КОМПЛЕТНЕ ВЕБ АПЛИКАЦИЈЕ У ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ РАСТ

  • Огњен Богдановић
Ključne reči: веб апликација, Раст, Веб Асембли

Apstrakt

Овај рад се бави развојем комплетне веб апликације помоћу програмског језика Раст, где је и серверски и клијентски део апликације имплементиран у одговарајућим радним оквирима овог језика. Анализом тренутне слике развоја веб апликација, примећено је да решења, иако махом прате савремене технологије, не придају превише значаја безбедности меморије и самим перформансама. Са друге стране, Раст поседује потенцијал да направи искорак у веб развоју пружањем сигурније алтернативе постојећим технологијама. Због тога, решење имплементирано у овом раду представља апликацију управо користи предности овог језика, и обезбеђује сигурнији, ефикаснији и одрживи развој веба.

Reference

[1] Krzysztof Wrobel, „Why is Rust programming language so popular?”, урл: https://codilime.com/blog/why-is-rust-programming-language-so-popular/
[Последњи приступ: .10.2023.]
[2] Eze Sunday, “How to create a web app in Rust with Rocket and Diesel.”, урл: https://blog.logrocket.com/create-web-app-rust-rocket-diesel/
[Последњи приступ: 7.10.2023.]
[3] Get Started with Rocket, урл: https://rocket.rs/
[Последњи приступ: 5.10.2023.]
[4] Serdar Yegulalp, “What is WebAssembly? The next-generation web platform explained.”, урл: https://www.infoworld.com/article/3291780/what-is-webassembly-the-next-generation-web-platform-explained.html
[Последњи приступ: 10.10.2023.]
[5] Eric Elliott, “What is WebAssembly? The Dawn of a New Era.”, урл: https://medium.com/javascript-scene/what-is-webassembly-the-dawn-of-a-new-era-61256ec5a8f6
[Последњи приступ: 10.10.2023.]
[6] Get Started with Yew,урл: https://yew.rs/
[Последњи приступ: 10.10.2023.]
[7] Get Started with Diesel, урл: https://diesel.rs/
[Последњи приступ: 5.10.2023.]
[8] Demola Malomo, “Exploring Yew – The Rust-based Frontend Framework”, урл: https://malomz.medium.com/exploring-yew-the-rust-based-frontend-framework-as-a-react-developer-bde10dd95dea
[Последњи приступ: 14.10.2023.]
[9] Alice and Bob, “Building a website in Rust using Rocket and Yew”, урл: https://theadventuresofaliceandbob.com/posts/rust_rocket_yew_part1.md
[Последњи приступ: 15.10.2023.]
Objavljeno
2024-06-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo