ПРИМЕНА АЛАТА И ПРАКСИ АУТОМАТИЗАЦИЈЕ У DEVOPS МЕТОДОЛОГИЈИ

  • Лука Милетић
Ključne reči: DevOps, AWS, Terraform, континуирана интеграција и испорука, контејнери

Apstrakt

Задатак рада представља анализу DevOps методологије и употребу алата за аутома­ти­зацију, контејнеризацију и пружалаца услуга у об­лаку. Решавани проблем представља аутоматизацију раз­во­ја и испоруке апликације дигиталне библиотеке. Проблем је решен коришћењем Terraform алата за инфраструктуру, Docker алата за контејнеризацију апликације и AWS услуга у облаку. Резултат решења представља успешно креирану инфраструктуру у об­лаку, аутоматски процес интеграције и испоруке софтверског решења и приступ апликацији од стране крајњих корисника.

Reference

[1] A. Jahić and N. Buzađija, "DevOps Methodology in Modern Software Development," qjoest, vol. 4, no. 1, pp. 1-11, March 2023.
[2] Y. Brikman, Terraform: Up & Running, 3rd ed., Sebastopol: O'Reilly Media Inc., 2022.
[3] M. Shahin, M. Ali Babar and L. Zhu, "Continuous Integration, Delivery and Deployment: A Systematic Review on Approaches, Tools, Challenges and Practices," IEEE Access, vol. 5, pp. 3909-3943, 2017.
[4] Bunnyshell, "Terraform vs. Cloudformation vs. Pulumi," Bunnyshell, 7 July 2022. [Online]. Available: bunnyshell.com/blog/terraform-vs.-cloudformation-vs.-pulumi. [Accessed September 2023].
Objavljeno
2024-06-05
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo