РАЗВОЈ И АРХИТЕКТУРА GAME ENGINE ПОГОНА ИГРЕ

  • Дејан Јовановић
Ključne reči: Game Engine погон игре, 3D модел, погон за графику, MVVM, DLL

Apstrakt

Главни предмет рада јесте ис­траживање и проучавање области развоја погона игре за креирање 2D и 3D рачунарских игара. На ос­нову стечених информација и знања, имплементиран је и у раду представљен Game Engine погон игре, десктоп апликација за Windows оперативни систем посебно дизајнирана за креирање и руковање јединственим компонентама пројеката 3D игара, користећи C# и C++ програмске језике. Имплемента­ција апликације и њене архитектуре детаљно су објашњене, уз свеобухватан преглед теоријске основе и тренутног стања у области развоја погона игара.

Reference

[1] J. Gregory, Game Engine Architecture, Second Edition, New York: A K Peters/CRC Press, 2014.
[2] Microsoft, "What is a DLL," 04 2023. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-client/deployment/dynamic-link-library. [Accessed 07 2023].
[3] D. Engelbrecht, "Building a Data-Oriented Entity System," 05 2017. [Online]. Available: https://bitsquid.blogspot.com/search?q=Building+a+Data-Oriented+Entity+System. [Accessed 08 2023].
[4] Microsoft, "Direct3D," 09 2021. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/direct3d. [Accessed 08 2023].
[5] F. Giesen, "A trip through the Graphics Pipeline 2011," 07 2011. [Online]. Available: https://fgiesen.wordpress.com/category/graphics-pipeline/. [Accessed 08 2023].
[6] Jeremiah, "Forward vs Deferred vs Forward+ Rendering with DirectX 11," 09 2015. [Online]. Available: https://www.3dgep.com/forward-plus/. [Accessed 08 2023].
[7] Autodesk, "Adaptable file format for 3D animation software," 2023. [Online]. Available: https://www.autodesk.com/products/fbx/overview. [Accessed 08 2023].
Objavljeno
2024-06-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo