MATEMATIČKI MODEL KLIMA KOMORE

  • Nađa Mandić
Ključne reči: Klima komora, Optimizacija, Automatsko upravljanje, Simulacija, Energetska efikasnost, HVAC sistemi

Apstrakt

U ovom radu detaljno se razmatra matematički model klima komore koji je razvijen kako bi omogućio analizu i istraživanje podataka koji proizilaze iz simulacionog modela same klima komore. Cilj ovog modela jeste pružiti dublje razumevanje ponašanja klima komore i analizu različitih parametara i uslova. Pored toga, rad takođe obuhvata opis teorijskih osnova na kojima se temelji funkcionalnost klima komore. To uključuje objašnjenje svih podsistema koji čine jednu klima komoru, a sve u cilju energetske efikasnosti, s obzirom da su ovakvi sistemi veliki energetski potrošači.

Reference

[1] Razban, A., Khatib, A., Goodman, D., Chen, J.: Modelling of air handling unit subsystem in a commercial building, Thermal Science and Engineering Progress, 2019, 231-238
[2] Osman, K.: Upravljanje Postrojenjem klimatizacije poslovnog objekta, Magistarski rad, 2011, Zagreb
[3] Lopes, J., Silva, J., Teixeira, S., Teixeira, J.: Numerical Modelling and Optimization of an Air Handling Unit, Energies, 2021.
[4] Afram, A., Janabi-Sharifi, F.: Review of modelling methods for HVAC systems, Applied Thermal Engineering, 2014, 507-519
[5] Zajic, I., Larkowski, T., Burnham, K.J., Hill, D.: Temperature Model of an Industrial Air Handling Unit and Manufacturing Zone, 2012.
[6] Schito, E.: Dynamic simulation of an air handling unit and validation through monitoring data, Energy Procedia 148, 2018, 1206-1213
[7] Goldanlou, A.S., Kalbasi, R., Afrand, M.: Energy usage reduction in an air handling unit by incorporating two heat recovery units, Journal of Building Engineering 32, 2020, 101545
[8] Sun, L., Li, Y., Jia, H., Ying, Y.: Research on Fault Detection Method for Air Handling Units System, IFAC PapersOnLine 52-3, 2019, 79-84
Objavljeno
2024-06-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo