Automatsko upravljanje više spregnutih klima komora i balansiranje HVAC sistema čistih prostora u natpritisku

  • Jovan Marković
Ključne reči: elektromotorni pogon, BMS, čisti prostori, natpritisak

Apstrakt

U ovom radu je prikazan elektromotorni pogon i BMS sistem čistih prostora objekata koji su u natpritisku za proizvodnju farmaceutskih proizvoda.

Reference

1. Mašinski projekat HVAC sistema Fresenius Medical Care Srbija
2. Tehnološki projekat HVAC sistema Fresenius Medical Care Srbija
Objavljeno
2019-08-30
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo