ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СПОЉНЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ КОМПЛЕКСА ПИВАРЕ „CARLSBERG–СРБИЈА“ Д.О.О. У ЧЕЛАРЕВУ

  • Јован Никшић
Ključne reči: Хидрантска мрежа, ЕПАНЕТ, пивара Челарево, противпожарна заштита

Apstrakt

У раду је изложено решење хидрантске мреже Пиваре Карлсберг, које садржи хидрауличку анализу побољшања решења водоснабдевања и избор најповољније варијанте.

Reference

[1] Будински Љ., Писана предавања за програмски пакет Епанет из предмета, Факултет техничких наука у Новом Саду. Нови Сад 2015.
[2] Стипић М., Комунална хидротехника за студенте IV године одсека за хидротехнику, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2016
[3] Хајдин Г., Механика флуида, Грађевински факултет, Универзитет у Београду, 1980.
[4] https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-tehnickim-normativima-instalacije-hidrantske-mreze-gasenje-pozara.html
Objavljeno
2024-06-06
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo