Primena veštačkih neuronskih mreža za modeliranje izlaznih karakteristika pri obradi laserom

  • Jovana Srdić
  • Borislav Savković Fakultet tehničkih nauka, Departman za proizvodno mašinstvo
Ključne reči: obrada laserom, hrapavost, širina reza, MATLAB, modelovanje, neuronske mreže

Apstrakt

Analiziranje uticaja ulaznih faktora na izlazne veličine (hrapavost i širinu reza), modelovanje optimalne kombinacije faktora u cilju postizanja boljih izlaznih karakteristika kod obrade laserom. Dat je pregled opšte teorije veštačkih neuronskih mreža i njihova konkretna primena. Testiranje i treniranje ulaznih podataka u programu MATLAB, sa ciljem kreiranja veštačke neuronske mreže sposobne da predvidi optimalne režime obrade.

Reference

[1] M. Gostimirović. ”Nekonvencionalni postupci obrade.” Fakultet tehničkih nauka-Novi Sad. 2012.
[2] Jakovljević J. (2008) Diplomski rad
[3] https://fedorani.ni.ac.rs/fedora/get/o:1144/bdef:Content/get
[4] Goran Jovičić Diplomski master rad (2010)
[5] Nešković Marko Diplomski rad (2017)
[6] Bešević M.. Tešanović A.. Kukaras D. (2013) Primena nerđajućih čelika u mašinogradnji
[7] Vukomanov N. (2023) Diplomski rad
Objavljeno
2024-06-01
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo