IZRADA INVESTICIONOG PROGRAMA I NJEGOVA FINANSIJSKO-EKONOMSKA ANALIZA NA PRIMERU IZGRADNJE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

  • Luka Bajović Departman za građevinarstvo i geodeziju
Ključne reči: Upravljanje projektima, Investicioni program, Građevinarstvo, Građevinsko tržište, Opravdanost investicije, Troškovi

Apstrakt

Tema rada je analiza finansijsko-ekonomske smislenosti realizacije jednog stambeno- poslovnog objekta (Po+P+3+Pk) u Novom Sadu. Napravljen je investicioni program tog objekta i kroz isti sagledani su tržišna, proizvodna vrednost, opravdanost i osetljivost predmetne investicije u uslovima raznih poremećaja na tržištu. Takođe, radom je obuhvaćena analiza tržišta prodaje i nabavke, kao i sama procedura ishodovanja kompletne uslovne i projektne dokumentacije koja u najznačajnijoj meri definiše i određuje izgled, funkcionalnost i strukturu budućeg objekta..

Reference

[1] G. Ćirović, O. Luković, “Građevinska ekonomija”, Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija, Beograd, 2007.
[2] B. Ivković, Ž. Popović, “Upravljanje projektima u građevinarstvu”, Građevinska knjiga, Beograd, 2005.
[3] ] D. Čukić, D. Vasiljević, “Vodič kroz dozvole za izgradnju”, Predstavništvo Cardno Emerging Markets USA Ltd, Beograd, 2016.
[4] G. Ćirović, “Upravljanje investicijama”, Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija, Beograd, 2013.
[5] G. Ćirović, M. Topalović “Građevinsko-urbanističke procedure”, Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija, Beograd, 2011.
Objavljeno
2024-06-06
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo