ПРЕФАБРИКОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ – БЕХАТОН И ИВИЧЊАЦИ У НИСКОГРАДЊИ

  • Мирко Бурсаћ docent
Ključne reči: нискоградња, префабриковани елементи бехатон и ивичњаци

Apstrakt

У оквиру завршног рада дате су теоријске основе префабрикованих елемената за поплочавање, ивичњака, њихов значај и њихова основна подела. Наведени су материјали који се користе за израду префабрикованих елемената, као и њихове димензије. Приказане су врсте испитивања које су урађене за префабрикование елемената бехатон и за ивичњаке.

Reference

[1] М.Малетин, Планирање и пројектовање саобраћајница у градовима, 2009.+
[2] Закон о јавним путевима, Београд (Службени гласник РС бр.-101/2005)ˮ.
[3] Узелац Ђ.: „Путеви и градске саобраћајницеˮ, ФТН издаваштво, Нови Сад, 2015.
Objavljeno
2024-06-06
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo