ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ 22 Деоница: РАШКА (КОСОВСКА МИТРОВИЦА) – НОВИ ПАЗАР (БАЊА) од км 235+917 до км 253+891, Л=17.974 км

  • Наталија Глишић
  • Милош Шешлија docent
Ključne reči: Економска анализа, појачано одржавање путева

Apstrakt

У раду је приказана економска анализа појачаног одржавања државног пута IБ 22 урађена помоћу модела HDM-4. Овај модел израчунава дисконтоване токове чистих користи (уштеда) током периода анализе. Економска анализа је спроведена за сваки хомогени потез као и кумулативно за целу деоницу Период експлоатације, за који је спроведена економска анализа рехабилитоване деонице пута је 10 година а укупан период анализе обухвата 13 година.

Reference

1. „Управљање путном мрежом”, др Небојша Радовић и доц. др Милош Шешлија
2. „Приручнику за анализу трошкова и користи за Србију”, ЈП Путеви Србије, Београд, децембар 2010.
3. „Аpplying the HDM-4 Model to Srategic Planning of Road Works” – Rodrigo Archondo – Callao
4. „Основе за оптимизацију управљања одржавањем коловоза“ – Небојша Радовић, Ђорђе Узелац и др.
Objavljeno
2024-06-06
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo