PRORAČUN ČELIČNOG SANDUČASTOG MOSTA RASPONA 70+100+70M I UPOREDNA ANALIZA VERTIKALNOG SAOBRAĆAJNOG OPTEREĆENjA

  • Milan Nikolić
Ključne reči: Čelični most, AxisVM, Advance Steel, DlubaL RFEM

Apstrakt

U okviru ovog rada izvršen je statički i dinamički proračun mosta raspona 70+100+70m, kao i dimenzionisanje elemenata. Most je čelični, kvaliteta S355 i sastoji se od elemenata, kolovozne grede sandučastog poprečnog preseka, a dva srednja oslonca su čelične rešetke sastavljene od I-profila i CHS-profila. Proračun je izvršen u softveru AxisVM X6 u kome su  usvojeni su linijski elementi. Provera nosivosti preseka je vršena „ručnim“ putem, uključujući i proveru stabilnosti ploča sandučastog preseka. Ta provera je upoređena sa  „softverskim“ proračunom. Takođe je izvršena provera nosivosti i krutosti veza i upoređena sa „softverom“ IDEA StatiCA. Prikazani su i radinočki crteži i sklopovi odrađeni u softveru Advance Steel.

Reference

[1] Rašeta A., Džolev I., 2018, Predavanje iz predmeta: Mostovi i projektovanje betonskih i metalnih mostova
[2] Mr Bratislav Stipanić, dipl. inž., Mr Dragan Buđevac, dipl inž., “Čelični mostovi”, Beograd, 1989.
[3] Markovic, Zlatko „Granična stanja čeličnih konstrukcija prema Evrokodu“, 2014
[4] Jovanović Đorđe, Živaljević Vladimir, “Projektovanje betonskih i čeličnih mostova” 2021 materijal za vežbe
Objavljeno
2024-06-06
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo