STALNA SREDSTVA ZA BEZBEDAN PRISTUP MAŠINAMA – OSNOVNE SMERNICE ZA PROJEKTOVANJE

  • Branka Bečanović Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Ključne reči: stalna sredstva pristupa mašinama, bezbednost, SRPS EN ISO 14122, projektovanje

Apstrakt

U okviru rada razmatrana su stalna sredstva za bezbedan pristup mašinama, kao i najvažniji zahtevi u skladu sa SRPS EN ISO 14122. Radi ilustracije, dat je primer rešenja sredstava pristupa u jednoj pumpnoj stanici.

Reference

[1] R. Šostakov, A. Zelić, D. Živanić: BEZBEDNOST I ZAŠTITA NA RADU SA MAŠINAMA UNUTRAŠNJEG TRANSPORTA, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2019.
[2] ISO 14122 – 2
[3] ISO 14122 – 3
[4] ISO 14122 – 4
[5]https://www.cagsantechnic.com/tr-TR/urunler/endustriyel-tesis-cozumleri/konveyor-ve-uretim-bandi-gecis-platformlari/1953/270153
Objavljeno
2024-06-01
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo