ОБРАДА СЛИКЕ ПОМОЋУ TENSORFLOW И КОНВОЛУЦИЈСКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА

  • Петар Цанић
Ključne reči: Неуронске мреже, конволуционе мреже, модели неуронске мреже, препознавање слика

Apstrakt

Машинско учење доживљава значајан пораст и примену у широком спектру проблемима различитих индустрија. Исправан рад техничко-технолошког система са камером који користи технологије машинског учења захтева прецизно препознавање слика. Тренутни проблем у индустрији се дефинише као класификациони проблем у машинском учењу који зависи од количине и обраде података, сложености система као и других параметара.

Reference

[1] “TensorFlow” доступно: https://en.wikipedia.org/wiki/TensorFlow#Features приступано: август-2023
[2] “Learn Convolutional Neural Network (CNN) in your browser!” доступно: https://poloclub.github.io/cnn-explainer/, приступано: октобар-2023
[3] “Deep learning” доступно: https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning, приступано: октобар-2023
Objavljeno
2024-06-05
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo