ANALIZA VREMENSKE EFIKASNOSTI SOFTVERA ARMCAD I BIM SOFTVERA ALLPLAN

  • Nemanja Budalić Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: BIM, 3D, Model, Allplan, ArmCAD

Apstrakt

BIM (eng. Building Information Modeling) je revolucionarna metoda projektovanja koja se koristi u građevinarstvu i arhitekturi kako bi se stvorio digitalni model koji sadrži sve relevantne informacije o projektu.

Reference

[1] BIM – Building information modeling – projektovanje po standardima savremenog građevinarstva,
Preuzeto sa : www.gradjevinarstvo.rs
[2] BIM - Budućnost građevinske industrije (2020),
Преузето са:
https://www.grenef.com/bim-buducnost-gradjevinske-industrije/
[3] Team CAD ,,Napredno upravljanje BIM podacima“. Preuzeto sa: www.teamcad.rs
[4] Preuzeto sa: www.google.com
[5] Preuzeto sa: https://www.radimpex.rs/sr/armcad
Objavljeno
2024-06-06
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo