ИСТРАЖИВАЊЕ ЕРГОНОМСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИХ ИНСТРУМЕНАТА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

  • Давор Братић
  • Драган Ружић vanr. prof.
Ključne reči: моторно возило, показни инстру¬менти, вријеме реакције, брзиномјер.

Apstrakt

Тема овог рада је истраживање ергономских карактеристика показних ин­стру­ме­на­та моторних возила, с циљем утврђивања који начин приказа даје најбоље резултате по питању тачности и времена потребног за очитавање. Истраживање је реализовано уз помоћ 30 активних возача оба пола из различитих старосних група, којима су приказивани примјери постојећих инстру­мент табли.

Reference

[1] Knoll P.: Some pictures of the history of automotive instrumentation, Journal of the SID 25/1, 2017.
[2] Bhise V. D.: Ergonomics in the automotive design process, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, Florida, 2012.
[3] ***, Statistički izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji u 2018. godini, Agencija za bezbednost saobraćaja Rep. Srbija, Beograd 2019.
Objavljeno
2024-06-01
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo