TROSLOJNA ARHITEKTURA KAO SOFTVERSKO REŠENJE SISTEMA ZA EVIDENCIJU RADA ZAPOSLENIH

  • Ljubica Potrebić
Ključne reči: Web, JavaScript, Node.js, React, MongoDB

Apstrakt

U ovom članku opisana je implementacija i rad sistema za evidenciju rada zaposlenih. Radi se o troslojnom sistemu koji podrazumeva implementaciju klijentske i serverske strane, kao i kreiranje i upotrebu baze podataka koja se koristi za skladištenje istih. Projekat predstavlja pristup razvijanja web aplikacija upotrebom tehnolohija kao što su Node.js i React, služeći se programskim jezikom JavaScript.. Baza podataka koja se koristila je MongoDB, koja predstavlja nerelacionu bazu podataka. Podržane su funkcionalnosti kao što je logovanje administratora i radnika, dodavanje novih radnika, zadataka, omogućen je pregled aktivnih i završenih zadataka, isplaćivanje radnika prema kalendaru, uklanjanje radnika i zadataka, unos odrađenih sati u toku izabranog datuma, završavanje zadataka i uvid u personalne informacije.

Reference

[1] SHAH, DHRUTI NA. Node .JS. BPB PUBLICATIONS, 2018.
[2] Amit Phaltankar, Juned Ahsan, Michael Harrison, Liviu Nedov. MongoDB Fundamentals. Packt Publishing Ltd, December 2020.
[3] Cory Gackenheimer. Introduction to React. Apress, 2015.
Objavljeno
2024-06-03
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo