SISTEM ZA AUTOMATIZACIJU PROCESA POSLOVANJA RADA ELEKTRONSKE UPRAVE ZA IZRADU PASOŠA, LIČNIH KARTI I VOZAČKIH DOZVOLA

  • Katarina Stojilković
Ključne reči: Informacione tehnologije, e–poslovanje, desktop aplikacija, web aplikacija, baza podataka

Apstrakt

U ovom radu dat je prikaz izrade web i desktop aplikacija za potrebe rada elektronske uprave u izradi dokumenata. Uvid u prednosti i mane izabranih tehnologija i odabranog rešenja, kao i predlog unapre­đenja rešenja.

Reference

[1] BARKIJEVIĆ, Filip. Životni ciklus programskog proizvoda. 2021. PhD Thesis. University of Pula. Faculty of Informatics in Pula. Available at: https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:6218/datastream/PDF/download
[2] Big water consulting, Software Development Life Cycle (SDLC) Available at: https://bigwater.consulting/2019/04/08/software-development-life-cycle-sdlc/
[3] Microsoft, What Is Windows Communication Foundation Available at: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wcf/whats-wcf
[4] Microsoft, XAML overview (WPF .NET) Available at: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/xaml/?view=netdesktop-7.0
[5] S. Krajina, "Mobilne aplikacije u poslovanju : Stručni završni rad", Završni rad, Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić, Zaprešić, 2021. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:129:148689
Objavljeno
2023-06-09
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema