СТУДИЈА МУЗЕЈ КАО ИНСПИРАЦИЈА - ТРАНСФОРМАЦИЈА МУЗЕЈА "21. ОКТОБАР“ У КРАГУЈЕВЦУ

  • Катарина Ђурица
  • Дарко Реба
Ključne reči: Урбана акупунктура, музеј, трансформација

Apstrakt

Рад се бави анализом примене урбане акумпунтуре, као добре платформе за ожив­љање старих простора са малим интервенцијама. У раду су дата теоријска разматрања о урбаној акумпунтури, након чега су приказане студије случаја за три државе, као и за Музеј Војводине у Новом Саду. Након тога су дате потенцијалне локације примене и простори на којима је извршена примена урбане акумпунтуре у Крагујевцу, као и пројекат трансформације музеја ,,21. октобар“ у Крагујевцу.

Reference

[1] Burdett, R. (2013) „Designing Urban Democracy: Mapping Scales of Urban identity“
[2] Gatukantoret (2012), Rosengårdsstråket Utvecklingsprogram
[3] Frampton, K. (2000), "Seven Points for the millennium, an ultimate manifesto“
Objavljeno
2023-06-08