ВИНАРИЈА У НАСЕЉУ БАРБАРЕСКО У ИТАЛИЈИ

  • Драгана Павловић
Ključne reči: Винарија, вино, осветљење, материјализација

Apstrakt

Винарија или вински подрум је постројење за производњу, складиштење и трансфер вина, делимично закопано у земљу или под земљом. Циљ овог истраживања је упознавање са процесом производње вина, препознавање значаја материјализације као и фактора који утичу на квалитет осветљења и светлосне ефекте. Истраживачки рад представља теоријску подлогу за поставку идејног архитектонског решења винарије.

Reference

[1] Six-part wine appreciation course, Tom Cannavan
[2] Daylighting: Natural Light in Architecture, 2004. Philips D.
[3] Елементи пејзажно - архитектонског пројектовања, Нови Сад, 2018. Ксенија Хиел
[4] Comune di Barbaresco, страница граса, https://www.comune.barbaresco.cn.it/
[5] Облик и простор у архитектури, 2008. Јирген Једике
[6] Daylighting: Natural Light in Architecture, Philips
Objavljeno
2023-06-08