ARHITEKTONSKO PROJEKTOVANJE KOMPLEKSA REGATNOG CENTRA NA JEZERU TIKVARI U BAČKOJ PALANCI

  • Darko Brujić
Ključne reči: Regatni centar, jezero Tikvara, regatna staza, urbanističko uređenje priobalnog dela

Apstrakt

Prilikom projektovanja kompleksa regat­nog centra analizirana je lokacija i objekat kajakaškog klu­ba na Tikvari – njegovo funkcionisanje. Nakon sakupljenih podataka pokazalo se da sama lokacija odgovara potrebama ovog sporta ali da objekat ne ispunjava potrebe sporta kako u konačnom smislu za klubske članove tako i prostornoj organizaciji prilikom organizovanja takmičenja. Ideja je dobila da kajaški klub je novi objekat koji će odgovarati potrebama i klubovima i budućih takmičarskih događaja koji su od izuzetne važnosti za Bačku Palanku i održavanje grada duge tradicije. Predlog projekta novog objekta koji bi ispunjavao ove uslove je predviđen u neposrednoj blizini postojećeg kluba. Sam objekat morao bi imati mnogo veće kapacitete. Pored regatnog objekta, neophodno je urbanistički urediti priobalje grada. Pod tim se podrazumeva proširenje i produbljivanje jezera Tikvare, koja sa trenutno vodenom površinom ne odgovara standardu regatne staze, i obalutvrda reke Dunava.

Reference

[1] Dragutin Karlo Kostelac, 2008, Istorija kajaka u Bačkoj Palanci, i Zlatno zlatnije najzlatnije - 2018 godine dopunjeno izdanje,
[2] Dr Marina Babić Mlađenović, Uređenje vodotoka, 2018 godine,
[3] Stojanović Vladimir, 2000: Turistički potencijali Podunavlja u Bačkoj, Zbornik radova Instituta za geografiju, Novi Sad
Objavljeno
2023-06-08