ПРИМЕНА АЕРОГЕЛА КАО ТЕРМОИЗОЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА

  • Вања Поповић Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: Аерогел, термоизолација, енергетска ефикасност

Apstrakt

Рад се састоји из теоријског и практичног дијела. У теоријском дијелу је приказано истраживање аерогела као термоизолационог материјала, његових својстава као и могућности примјене. Аерогел је материјал савременог доба, убраја се у групу енергетски ефикасних материјала те као такав има изузетно низак коефицијент топлотне проводљивости, најмању густину и најнижу звучну проводљивост. У практичном дијелу је урађен прорачун енергетске ефикасности објекта гдје је као термоизолациони материјал употријебљен иновативни материјал аерогел.

Reference

[1] Ћ. Тијана, „Проблеми одрживог развоја у Србији“, Фaкултeт oргaнизaциoних нaукa,
[2] https://oradio.rs/sr/vesti/drustvo/mere-energetske-efikasnosti-odmah-donose-benefite-11277.html приступљено у октобру 2022.
[3] Прaвилник o eнeргeтскoj eфикaснoсти згрaдa, СИ. глaсник РС, бр. 61/2011
[4] https://www.eps.rs/lat/Stranice/enef.aspx/ приступљено у октобру 2022.
[5] https://sr.m.wikipedia.org/sr-el/Аерогел/ приступљено у октобру 2022.
[6] https://izolacija.rs/aerogel-superizolacija-laka-kao-pero/ приступљено у октобру 2022.
[7] https://www.gradnja.rs/bau-2019-termoizolacija-gutex-basf-weber-aerogel/ приступљено у октобру.2022.
Objavljeno
2023-06-08