IDEJNO REŠENJE ODVOĐENJA OTPADNIH I ATMOSFERSKIH VODA NASELJA BEGEČ SA PPOV

  • Ivana Karalić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
Ključne reči: Hidraulički proračun kanalizacione mreže, otpadne vode, atmosferske vode, SBR

Apstrakt

U master radu je prikazan hidraulički proračun izvedenog stanja kanalizacione mreže naselja Begeč, prema postojećem projektu, idejno rešenje odvođenja atmosferskih voda, primenom separacionog sistema kanalizacije, i idejno rešenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, primenom SBR tehnologije, kapaciteta 3840ES. Modeliranje i hidraulički proračun mreže izvedeni su primenom programskog paketa EPA SWMM 5.1.

Reference

[1] ATV DVWK A 131- Nemački standard za dimenzionisanje postrojenja za biološko prečišćavanje otpadnih voda aktivnim muljem
[2] DWA-M 210- Pravilnik Nemačkog udruženja za vodoprivredu, otpadne vode i otpad za dimenzionisanje sekvencijalnog šaržnog reaktora
[3] Pisana predavanja iz predmeta Komunalna hidrotehnika za studente IV godine odseka za hidrotehniku. Stipić Matija. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Novi Sad, januar 2019.
[4] Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja. Dr Miloje Milojević. Građevinski fakultet, Beograd 1976.
Objavljeno
2023-06-07
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo