SFP MODULI I NJIHOVA ULOGA U MERNO-INFORMACIONIM SISTEMIMA

  • Tomislav Pap
Ključne reči: SFP, FPGA, merenje, sistem na čipu, IP

Apstrakt

Ovaj rad sadrži uvid u fizičku realizaciju SFP komunikacionog protokola i njegove primene u merno-informacionim sistemima. Opisane su osnovne strukture protokola. Prikazano je hardversko rešenje na FPGA uređaju. Sagledana su moguća unapređenja u dizajnu.

Reference

[1] https://community.fs.com/blog/sfp-module-what-is-it-and-how-to-choose-it.html
[2] https://docs.xilinx.com/v/u/2019.2-English/ug835-vivado-tcl-commands
[3] https://docs.xilinx.com/v/u/2019.2-English/ug939-vivado-designing-with-ip-tutorial
Objavljeno
2022-11-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo