ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ ОНЛАЈН КУРСЕВА

  • Тамара Јовичић
Ključne reči: е-плаћање, е-трговина, курсеви, PayPal, AWS

Apstrakt

У раду је описан систем за куповину онлајн курсева. Детаљно је описан модел поменутог система кроз дијаграме. Описана је имплементација система и представљен је изглед апликације. Анализирана су слична решења.

Reference

[1] “A system for e-commerce website evaluation ”, Snezana Sulova
[2] “7 Benefits of Electronic Payments”, Nikunj Gundaniya, https://customerthink.com/7-benefits-of-electronic-payments/
[3] “The Transformation of Higher Education After the COVID Disruption: Emerging Challenges in an Online Learning Scenario”. Víctor J. García-Morales1, Aurora Garrido-Moreno, Rodrigo Martín-Rojas https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.616059/full
[4] “Best Online Learning Platforms”, Amanda Prahl, https://www.verywellfamily.com/best-online-learning-platforms-5073725
[5] “What programming language Udemy is written in”, Kitty Gupta https://www.freelancinggig.com/blog/2018/10/23/what-programming-language-udemy-is-written-in/
[6] “Cruchbase”, https://www.crunchbase.com/
[7] “Technologies used by Coursera”, https://techstacks.io/stacks/coursera/
[8] “Best Online Learning Platforms (updated 2022)”, Kyriaki Raouna, https://www.learnworlds.com/online-learning-platforms/
[9] “Skillshare tech stack”, https://himalayas.app/companies/skillshare/tech-stack
Objavljeno
2022-11-06
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo