UTICAJ PERSONALIZACIJE APLIKACIJE NA KORISNIČKO ISKUSTVO

  • Una Novaković
Ključne reči: korisničko iskustvo, korisničko okruženje, personalizacija, podešavanj, prototip, UX testiranje

Apstrakt

U okviru rada biće pojašnjen pojam personalizacije korisničkog iskustva, način implemen­tacije i aktuelni trendovi. Rad obuhvata uputstva i aspekte koje je potrebno zadovoljiti prilikom kreiranja elemenata personalizacije. Praktični deo obuhvata izradu prototipa u kome su implementirani različiti oblici personalizacije i testiranje UX dizajna upotrebom A/B testa i ankete sa ciljem otkrivanja uticaja različitih vidova personalizacije na poboljšanje korisničkog iskustva.

Reference

[1] https://careerfoundry.com/en/blog/ux-design/the-difference-between-ux-and-ui-design-a-laymans-guide/#how-do-ux-design-and-ui-design-work-together (pristupljeno u oktobru 2021.)
[2] https://www.eleken.co/blog-posts/accessibility-in-ux-helpful-for-people-beneficial-for-business (pristupljeno u decembru 2021.)
[3] https://medium.muz.li/everything-you-need-to-know-about-the-personalization-in-ux-design-72497c0f61f (pristupljeno u oktobru 2021.)
[4] https://www.nngroup.com/articles/customization-personalization/ (pristupljeno u oktobru 2021.)
[5] https://uxplanet.org/what-is-ui-vs-ux-design-and-the-difference-d9113f6612der (pristupljeno u oktobru 2021.)
[6] https://plat4m.medium.com/7-examples-of-personalization-and-customization-for-better-ux-1d6eb78ab159 (pristupljeno u oktobru 2021.)
Objavljeno
2022-09-08