KREIRANJE HYPER-CASUAL IGRE ZA ANDROID UREĐAJE U UNITY RAZVOJNOM OKRUŽENJU

  • Aleksandra Živkov
Ključne reči: mobilne igre, hyper-casual žanr, edukativne igre

Apstrakt

Predmet rada jeste istraživanje specifičnosti mobilnih igara hyper-casual žanra, kao i mogućnosti korišćenja ovih igara za podizanje svesti o važnim temama ili u edukativne svrhe. Pored odlika hyper-casual igara, istraženi su i softverski alati koji su potrebni za njihovu produkciju. Kao rezultat istraživanja, prikazan je tok izrade jedne mobilne hyper-casual igre edukativnog karaktera koja pruža informacije o tome kako pravilno reciklirati otpad igre, od modelovanja protrebnih elemenata u eksternim 3D softverskim alatima, zatim pravljenja scene i ubacivanja karaktera u Unity razvojnom okruženju, do prilagođavanja igre Android uređajima.

Reference

[1] D. Y. Jin, „Mobile Gaming in Asia: Politics, Culture and Emerging Technologies“, The Evolution of Mobile Games, pp. 6-7, 2017.
[2] https://www.applovin.com/blog/evolution-of-hyper-casual-games/ (pristupljeno u maju 2022.)
[3] https://www.blog.udonis.co/mobile-marketing/hyper-casual-game (pristupljeno u maju 2022.)
[4] J. Hocking, „Unity in Action: Multiplatform game development in C#“, Getting to know Unity, pp. 3-5, 2022.
[5] S. Blackman, ,,Unity for Absolute Beginners“, Rigging Character with Mixamo, pp. 566-570, 2014.
Objavljeno
2022-09-08