ISPITIVANJE EFEKTIVNOSTI DIZAJN TRENDOVA VEB APLIKACIJA UPOTREBOM TEHNOLOGIJE PRAĆENJA POGLEDA I KURSORA

  • Sofija Stojinović
Ključne reči: Veb dizajn, UI/UX dizajn, Eye tracking tehnologija, Vebsajt navigacija

Apstrakt

Cilj rada podrazumeva ispitivanje načina na koji različiti tipovi navigacije utiču na ponašanje korisnika pri korišćenju vebsajta, odnosno na korisničko iskustvo. Analizi su podrvgnuta dva tipa vebsajt navigacije: standardna horizontalna navigacija i hamburger meni navigacija. Sprovođenje eksperimenta upotrebom eye tracking tehnologije omogućilo je prikupljanje podataka koji su pružili uvid u ponašanje korisnika pri interakciji sa jednim i drugim tipom navigacije. Analiza eye tracking obrazaca skeniranja prototipa vebsajta zajedno sa analizom odgovora ispitanika dobijenih na osnovu ankete pokazale su da, u slučaju vebsajtova jednostavne informacione arhitekture, oba tipa navigacije obezbeđuju zadovoljavajuće korisničko iskustvo uz određene međusobne razlike.

Reference

[1] J. Bergstrom; A. Schall, „Eye tracking in user experience design“, Morgan Kaufmann, Burlington, Massachusetts, 2014.
[2] https://tinyurl.com/382w3cfs [Pristupljeno: 21.03.2022]
[3] https://bdtechtalks.com/2017/01/05/what-is-eye-tracking-technology/ [Pristupljeno: 09.04.2022]
[4] https://www.bitbrain.com/blog/eye-tracking-devices [Pristupljeno: 11.04.2022]
[5] https://maze.co/collections/ux-ui-design/what-is-ux/ [Pristupljeno: 17.04.2022]
[6] https://tinyurl.com/bdu7xc6n [Pristupljeno: 21.04.2022]
[7] https://tinyurl.com/mu4a9kn3 [Pristupljeno: 04.05.2022]
[8] https://maze.co/collections/ux-ui-design/ui-design/ [Pristupljeno: 07.05.2022]
[9] https://www.indeed.com/career-advice/career-development/website-navigation [Pristupljeno: 15.05.2022]
Objavljeno
2022-09-08