STRATEŠKO OBLIKOVANJE DISTRIBUTIVNE MREŽE SLUŽBE ZA DOSTAVU - STUDIJA SLUČAJA

  • Nenad Lukić
Ključne reči: distribucija na poslednjoj milji, distributivne mreže, lokacioni problemi, gravitacioni model, odlučivanje

Apstrakt

Strateško odlučivanje podrazumeva proces donošenja odluka dugoročnog karaktera, što predstavlja polazni okvir za taktičko i operativno planiranje. Jedna od najvažnijih odluka na ovom nivou odlučivanja odnosi se na utvrđivanje pozicije jednog ili više objekata tj. na konfiguraciju nekog sistema. U radu opisan je postupak definisanja optimalne lokacije za jedan ili više distributivnih centara, u okviru lanca isporuke pošiljaka jedne nacionalne kurirske službe, na bazi korišćenja široko poznate lokacione metode - gravitacionog modela. Po utvrđivanju optimalne pozicije centara, izračunati su troškovi transporta na bazi realnog rastojanja, s ciljem upoređivanja dobijenih varijanti i realnog postojećeg sistema funkcionisanja.

Reference

[1] Labiyi, F.G., „How can parcel (package) delivery logistics company re-engineering their process to minimize the high send-again (returns): A study based on UPS (United Parcel services) Delivery Logistic Company in Jönköping Sweden“, Jönköping International Business School, 2018.
[2] https://econo-courier.com/quick-history-courier-industry/
[3] van der Helm, P., „Competitiveness of Logistics Service Centers in the High Volume Parcel Delivery Market“, Eindhoven University of Technology, 2015.
[4] Bukumirović, M., Blagojević, M., „Kurirska, ekspres i paketskaslužba i sledljivostpošiljaka u poštanskojlogistici“, Saobraćajnifakultet, Beograd, 2008.
[5] Vidović, M., Miljuš, M., „Lokacijskiproblemi – značaj, vrste i načinirešavanja“, Saobraćajnifakultet, Beograd, 2004.
[6] Maslarić, M., Skriptazapredmet „Oblikovanjelogističkihprocesa u lancimasnabdevanja“, Fakultettehničkihnauka, Novi Sad
Objavljeno
2022-09-08