PROJEKAT AB UKRUĆENE SKELETNE KONSTRUKCIJE VIŠESPRATNE ZGRADE PREMA EVROKODU I UPOREDNA ANALIZA OKVIRA PREMA EC8 I BAB87

  • Vladimir Kućerović
Ključne reči: Armirani beton

Apstrakt

Ovim radom predstavljena je analiza opterećenja i statičko-dinamički proračun armirano betonske konstrukcije sa dimenzionisanjem elemenata prema Evrokodu. Izvršeno je i upoređivanje načina armiranja okvira prema BAB87 i Evrokodu.

Reference

[1] Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije
[2] Evrokod 2: Proračun betonskih konstrukcija
[3] Evrokod 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija
[4] Zoran Brujić: Betonske konstrukcije prema Evrokodu
Objavljeno
2022-09-07