PRIMENA SENZORA U OKVIRU SHM KONCEPTA KROZ REŠENJE KREIRANO POMOĆU LABVIEW PROGRAMSKOG OKRUŽENJA

  • Borislav Trbović
Ključne reči: Senzori, SHM, LabVIEW, Akcelerometar, Termopar

Apstrakt

U radu je opisan značaj primene seznora u mernim uređajima kroz primer jedne bitne oblasti u građevinarstvu poznate pod nazivom „Praćenje stanja građevinskih konstrukcija“ (eng. Structural health monitoring - SHM). Takođe, opisan je i sistem koji je realizovan sa ciljem da obezbedi neophodna merenja. Merene su vibracije, uz ređe praćenje temperature. Postoji i mogućnost alarmiranja korisnika u slučaju kritičnih vibracija, filtracija podataka, računanje FFT-a, snimanje dobijenih rezultata, njihovo otvaranje i obrada u nekom od drugih softverskih paketa. Sistem je realizovan unutar LabVIEW programskog okruženja. Višeosni akcelerometar PCB-356A32 je senzor zadužen za merenje vibracija, dok je termopar tipa K korišten kao senzor temperature.

Reference

[1] Branko Glišić, Daniele Inaudi, „Fibre Optic Methods for Structural Health Monitoring“, Switzerland, John Wiley & Sons, 2007.
[2] https://www.ni.com/en-rs/support/model.cdaq-9178.html (pristupljeno u junu 2022.)
[3] https://www.pcb.com/products?m=356A32 (pristupljeno u junu 2022.)
Objavljeno
2022-09-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo