PROCENA STANJA I SANACIJA AB KONSTRUKCIJE SPORTSKOG CENTRA ’’SAJMIŠTE’’ U NOVOM SADU

  • Vladan Pantić
  • Slobodan Miljan Šupić Docent doktor građevinarstva
Ključne reči: procena stanja, defekti, oštećenja, sanacija, zaštitni sloj betona

Apstrakt

Rad se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela. U teorijskom delu je opisano određivanje optimalne debljine zaštitnog sloja betona u cilju obezbeđenja zahtevane trajnosti AB konstrukcija. U praktičnom delu je urađena procena stanja AB konstrukcije sportskog centra ’’Sajmište’’. Kako bi se utvrdio stepen oštećenja i dao predlog sanacionih radova, sproveden je detaljan vizuelni pregled svih dostupnih elemenata konstrukcije. Na osnovu analize registrovanih defekata i oštećenja, rezultata terenskih ispitivanja, kontrolnog proračuna sa opterećenjima koja odgovaraju novoj funkciji objekta i arhitektonskom rešenju, dat je predlog sanacionih mera u cilju obezbeđebnja nosivosti i trajnosti novoprojektovane AB konstrukcije.

 

Reference

[1] SRPS EN 1504-2:2010. Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 2: Sistemi za zaštitu površine betona.
Objavljeno
2022-11-09