ОДРЕЂИВАЊЕ РАСА ПАСА И МАЧАКА УПОТРЕБОМ ДУБОКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА

  • Драгана Грбић
Ključne reči: класификација слике, конволуционе неуронске мреже, активно учење, ResNet

Apstrakt

У раду су предложена два прис­тупа решавању проблема одређивања раса паса и мачака. Први представља класификацију у једном кораку у којем се одмах одређује раса животиње. Други представља класификацију у два корака – у првом према врсти животиње, а у другом према раси. Основу оба приступа представља употреба конволуционих неуронских мрежа, а код другог се користи и ResNet50 архитектура. Код оба приступа испитан је утицај примене активног учења.

Reference

[1] https://barkhappy.com (приступљено у марту 2022.)
[2] https://www.dokonoko.jp/en (приступљено у марту 2022.)
[3] https://www.catster.com (приступљено у марту 2022.)
[4] Zisserman, Andrea Vedaldi Andrew, and C. V. Jawahar. "Cats and dogs." IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2012.
[5] Cohn, David, Les Atlas, and Richard Ladner. "Improving generalization with active learning." Machine learning 15.2 (1994): 201-221.
[6] Deng, Jia, et al. "Imagenet: A large-scale hierarchical image database." 2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition. Ieee, 2009.
Objavljeno
2022-09-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo