БРЗОРЕЗНИ ЧЕЛИЦИ – ЗАМОРНО ПОНАШАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ ПОВРШИНЕ ЛОМА

  • Марко Микулек
  • Драган Рајновић
Ključne reči: Брзорезни челици, Замор, Ispitivanje површине лома

Apstrakt

У раду је теоријски анализирано заморно понашање брзорезних челика и практично испитана површина лома. Дата је подела, врсте, састав и особине брзорезних челика, и понашање при замору. Извршена је карактеризација материјала 3 резна алата (3 бургије), и испитана њихова површина лома уз детаљан опис и дискусију добијених резултата.

Reference

Л. Шиђанин, К. Герић, „Машински материјали“, скрипта, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2006/2007.
[2] Л. Шиђанин, „Машински материјали 2“, Факултет техничких наука у Новом Саду, 1996.
[3] Б. Шкорић, „Пројектовање погона термичке обраде за израду алата од брзорезног челика“, Нови Сад: Факултет техничких наука, Одсек за производно машинство, 2020.
[4] М. Оруч, „Алатни челици“, Универзитет у Зеници, Металуршко-технолошки факултет, 2019.
[5] D.D.D.P. Tjahjana, Y. Waloyo, Triyono, „Failure Analysis of Super Hard and Mil HSS-Co”, Open Engineering, Vol. 9/1, pp. 202-210, 2019.
[6] A.M. Bayer, B.A. Becherer, „High-Speed Tool Steels Machining“, ASM Handbook, Vol 16, ASM International, pp. 51-59, 1989
[7] D.J. Medlin, R. Compton, “Metallography of Biomedical Orthopedic Alloys”, Metallography and Microstructures, ASM Handbook, Vol 9, ASM International, pp. 961–968, 2004.
[8] G. Roberts, G. Krauss, R. Kennedy, „Tool Steels“, ASM International, pp. 258-265, 2012.
Objavljeno
2022-09-03