АНАЛИЗА РАДА ДЕАЕРАТОРА У УСЛОВИМА ПРОМЈЕНЉИВОГ ОПТЕРЕЋЕЊА СИСТЕМА

  • Цвијета Илић
Ključne reči: деаератор, деаерација, котао, напојна вода, корозија, кавитација, NPSH, напојна пумпа

Apstrakt

Деаератори су важне компоненте електроенергетских система, за издвајање раство­рених гасова из воде. У овом раду анализирани су могући проблеми при раду деаератора током промјене оптерећења, појаве корозије и кавитације. Дат је и примјер утицаја промјенљивог параметра на рад деаератора и напојне пумпе.

Reference

[1] https://savree.com/en/encyclopedia/deaerator (приступљено у јануару 2022.)
[2] https://watertreatmentbasics.com/how-does-deaerator-work/ (приступљено у јануару 2022.)
[3] https://deaerator.com/deaerator-purpose-types-functions/ (приступљено у фебруару 2022.)
[4] https://www.powermag.com/can-your-boiler-feed-pump-handle-a-deaerator-pressure-transient/ (приступљено у фебруару 2022.)
Objavljeno
2022-09-01