УПРАВЉАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ БАТЕРИЈЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ ВОЗИЛА ПРЕКО ДЦ ПУЊАЧА

  • Стефан Војводић
  • Борис Думнић Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: Батерије, електрична возила, пуњење и пражњење батерија, симулација

Apstrakt

У раду је описана технологија рада електричних возила повезаног на мрежу. Објашњено је управљање током енергије батерија електричних возила, и наведене су врсте пуњача електричних возила. У софтверском окружењу MATLAB-SIMULINK симулирано је пуњење и пражњење батерије описаном методом.

Reference

[1] Olumide A. Towoju, Felix A. Ishola: „A case for the internal combustion engine powered vehicle“, Energy Reports, Доступно на: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484719309977
[2] IEA (2022), Global EV Outlook 2022, IEA, Paris доступно на: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2022
[3] C.C. Chan & K.T. Chau „Modern electric vehicle technology“, Oxford [England], Oxford University Press, 2001.
[4] Michael H. Westbrook: „The electric car: development and future of battery, hybrid and fuel-cell cars“, Institution of electrical engineers, London
[5] A.E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Stephen Umans: „Electric machinery“, 2003.
[6] Веран Васић, Ђура Орос: „Енергетска електроника у погону и индустрији“, 2012.
[7] Madian M, Eychmüller A, Giebeler L. Current Advances in TiO2-Based Nanostructure Electrodes for High Performance Lithium Ion Batteries. Batteries. 2018; 4(1):7. https://doi.org/10.3390/batteries4010007
[8] Бане Попадић „Преглед метода за управљање претварачем енергетске електронике приликом пуњења Li-Ion батерија“, ФТН, 2016.
[9] John Hayes, Abas Goodarzi: „Electric powertrain“, 2018.
[10] James Larminie, John Lowry: „Electric vehicle technology explained“, John Wiley and Sons, 2012.
Objavljeno
2022-11-07
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo